Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 180 02:13:949
2 Tuần 4 115 00:00:020