Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 140 06:11:137