Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 40 05:06:793