Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 175 05:54:429