Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 125 06:16:435