Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 170 07:03:287