Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 115 06:03:735