Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 5 02:56:442
2 Tuần 4 0 00:00:000