Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 85 00:44:491
2 Tuần 4 50 00:00:020