Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 0 00:00:000
2 Tuần 4 120 00:00:020