Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 5 115 07:54:760