Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 10 03:51:619
2 Tuần 4 5 01:06:158