Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 245 07:00:388
2 Tuần 4 165 07:09:913