Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 20 06:29:735
2 Tuần 4 0 00:00:020