Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 40 00:26:639
2 Tuần 4 40 00:00:020