Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 75 06:03:491
2 Tuần 5 20 00:36:469