Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 80 04:07:308
2 Tuần 4 0 00:00:020