Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 120 06:22:713
2 Tuần 4 95 06:20:572