Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 55 06:13:548