Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 35 00:28:904
2 Tuần 4 0 00:00:020