Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 0 08:02:859
2 Tuần 4 30 00:00:020