Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 85 08:36:295
2 Tuần 4 0 00:00:000