Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 70 04:05:919