Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 255 07:45:944
2 Tuần 4 90 06:25:332