Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 40 02:04:378