Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 3 600 01:18:645
2 Tuần 3 590 01:32:524