Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 3 600 01:17:987