Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 545 03:57:119
2 Tuần 2 535 03:38:735
3 Tuần 2 565 04:04:140
4 Tuần 4 470 04:24:759
5 Tuần 5 490 05:09:129
6 Tuần 6 505 04:00:909