Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 590 03:49:886
2 Tuần 2 565 03:41:493
3 Tuần 3 545 03:34:772
4 Tuần 4 495 05:11:756
5 Tuần 5 405 05:26:394
6 Tuần 6 530 03:46:929
7 Chung kết toàn quốc 150 08:04:745