Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 3 600 01:19:326
2 Tuần 3 595 01:16:012