Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 555 04:51:307
2 Tuần 2 595 04:08:807
3 Tuần 3 445 05:28:106
4 Tuần 3 315 04:52:541
5 Tuần 4 490 04:45:770
6 Tuần 5 545 05:15:812
7 Tuần 5 285 05:09:099
8 Tuần 6 535 04:48:972
9 Chung kết toàn quốc 100 07:15:690