Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 585 01:38:551
2 Tuần 1 590 01:48:908
3 Tuần 2 600 01:18:353
4 Tuần 2 600 01:21:295
5 Tuần 5 445 03:33:416
6 Tuần 5 490 03:40:981