Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 320 04:13:927
2 Tuần 2 485 04:43:517
3 Tuần 3 435 05:34:196
4 Tuần 4 465 04:13:512
5 Tuần 5 165 03:59:543
6 Tuần 6 390 04:37:847