Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 455 05:02:674
2 Tuần 2 395 05:10:146
3 Tuần 4 515 04:58:686
4 Tuần 5 400 04:59:774
5 Tuần 6 565 04:30:025