Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 575 03:54:298
2 Tuần 2 345 05:17:827
3 Tuần 4 285 05:53:059
4 Tuần 5 515 03:53:133
5 Tuần 6 485 05:29:181