Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 595 01:54:086
2 Tuần 1 600 02:03:116
3 Tuần 2 595 02:12:778
4 Tuần 2 600 02:15:747
5 Tuần 3 600 01:50:941
6 Tuần 4 590 02:42:947
7 Tuần 5 600 02:22:977
8 Tuần 6 600 03:09:660
9 Chung kết toàn quốc 205 07:55:146