Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 590 01:59:291
2 Tuần 1 600 01:42:941
3 Tuần 2 600 01:43:990
4 Tuần 3 600 02:11:056
5 Tuần 4 590 02:43:660
6 Tuần 5 595 03:00:014
7 Tuần 5 210 01:31:564
8 Tuần 6 575 03:29:820
9 Chung kết toàn quốc 380 06:14:730