Kết quả thi

Tìm kiếm kết quả

Tổng số: 366.603 lượt thi
Họ tên Mã sinh viên Thành phố Trường Điểm Thi Thời gian
Trần Thị Mây c16u03a8101 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:14:283
Võ Vũ Thanh Vy c16a01a9013 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:15:894
Võ Thị Chung D16N02A5906 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:15:907
Nguyễn Thị Hồng D15K03A4021 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:367
Phan Thị Thu Hải C16U04A8042 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:486
Phạm Quốc Thảo C16p01a9011 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:353
Phạm Thị Thảo Quyên D16K01A4209 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:523
Tôn Long Anh 13a220201002 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:18:576
kiều ngọc thắng d13d01a2501 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:619
Nguyễn Quang Anh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:106
dương minh sang d13d01a2028 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:213
Nguyễn Thành Kiệt 14d140217064 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:19:766
vũ văn tuấn d15d03a2912 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:825
Lương Thị Thủy d16k02a4068 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:19:885
Đỗ Thảo Vân Thái Nguyên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 600 01:20:165
Nguyễn Ngọc Trâm D14N01A5143 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:20:499
Nguyễn Thị Thúy Hằng 13d220201012 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:20:601
Võ Thị Chi 14d140217001 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:20:710
Nguyễn Văn Tiến Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:21:066
Phạm Quốc Thảo C16p01a9011 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:21:295
phan hoàng trang 14d140217030 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:21:457
Lê Thị Đà C16U04A8505 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:21:467
Huỳnh Thị Hồng Xuyến d16q01a6069 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:21:749
Nguyễn Thị Dung 14d140217003 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:22:046
Phạm Thị Tư 13D220201041 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:22:775
PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN 16d140217026 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:22:815
nguyễn thị kim đào 14d140217006 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:23:036
Nguyễn thị na 14d140217014 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:23:052
vũ văn tuấn d15d03a2912 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:23:126
Trần Minh Chiến d16q01a6226 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:23:418
vũ văn tuấn d15d03a2912 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:23:649
Nguyễn thị na 14d140217014 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:23:740
Võ Thị Ngọc Thảo d16q01a6171 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:23:851
tăng thị ngọc trâm Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:23:854
phan hoàng trang 14d140217030 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:23:915
Hà Đăng Tùng d13d01a1008 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:23:923
Nguyễn Thị Hoài Thu 14d140217098 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:24:021
Nguyễn Thị Huyền 123456 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:24:059
Trần Thị Mộng Nga d14k02a Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:24:083
Vũ Thị Lan Nhi Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:24:142
Hồ Vũ Thủy Tiên 14D140217103 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:24:484
Nguyễn hồng thảo trang Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:24:683
Huỳnh Thanh Duy Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:24:758
Lê Thị Thảo 14d140217024 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:24:856
nguyễn thị kim đào 14d140217006 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:24:947
Nguyễn Hồng Sơn 15D140217030 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:25:070
Nguyễn Thị Kim Liên 14D140217109 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:25:076
TRƯƠNG THỊ HỒNG NHI D15Q04A6506 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:25:342
Nguyễn Thị Nhất Nha D16q01a6054 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:25:370
Lê Phạm Thúy Hoài d16q01a8258 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:25:586