Kết quả thi

Tìm kiếm kết quả

Tổng số: 729.700 lượt thi
Họ tên Mã sinh viên Thành phố Trường Điểm Thi Thời gian
Phạm Văn Tuấn d14g01a3501 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:07:149
nguyễn thị ngọc diệu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:11:399
Nguyễn Thanh Tú Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:12:065
Bùi Minh Phú Cường 13d510201004 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:12:074
Trần Thị Ngọc Mai D15K02A6158 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:12:377
Nguyễn Lê Như Quỳnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:12:994
Trần Thị Ngọc Trang c16p01a9015 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:13:249
Ngụy Thế Việt h458 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:13:902
Lê Thị Việt Dung 13d220201008 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:13:919
Nguyễn Ngọc Châu Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:14:020
Trần Thị Mây c16u03a8101 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:14:283
Trần Thị Nghĩa Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:14:710
Nguyễn Thị Mỹ Tiên C16A01A6026 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:14:713
Võ Thị Chung D16N02A5906 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:15:069
Phạm Thị Thảo Quyên D16K01A4209 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:15:615
Trương Quang Bảo 15c140217002 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:15:708
Hà Thị Thúy Kiều 16C140211013 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:15:721
Võ Vũ Thanh Vy c16a01a9013 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:15:894
Võ Thị Chung D16N02A5906 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:15:907
Nguyễn Thị Hồng D15K03A4021 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:367
Mai Thị Như Ý Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:441
Huỳnh Thị Tố Ni 14d140217017 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:16:453
Phan Thị Thu Hải C16U04A8042 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:486
Đoàn Văn Mạnh D14N01A5511 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:490
Huỳnh Tuấn Khanh D16Q02A4485 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:509
Lê Thị Hoa Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:546
Lương Thị Thủy d16k02a4068 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:609
Nguyễn Văn Tuấn C16P01A9403 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:640
Trần Mai Chiến Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:758
Dương Thị Thanh Hà d16q01a6029 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:857
Trần Thị Thúy Hằng Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:16:968
Nguyễn Văn Tuấn C16P01A9403 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:17:277
Lương Thị Kiều Oanh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:17:280
Lê mỸ ý 14d140217034 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:17:435
huỳnh chí thanh 14d140217074 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:17:523
Vũ Văn Quân D15D01A2521 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:17:543
Lương Thị Kiều Oanh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:17:566
Liêu Sử Lâm Đồng d15c01a1210 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:17:631
Phạm Thị Phước Mai Trinh D14Q03A6277 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:17:652
Nguyễn Thị Phương Uyên 15d140217039 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:17:863
Nguyễn Thị Vang 13d220201042 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:17:918
Nguyễn Văn Tài dc112356721 Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Đặc công 600 01:17:987
Nguyễn Lê Như Quỳnh Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:162
Nguyễn Quốc Nhân c16p01a9006 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:236
Phạm Quốc Thảo C16p01a9011 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:353
Trần Thị Kim Loan Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:446
Nguyễn Hoàng Gia Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:469
Phạm Thị Thảo Quyên D16K01A4209 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:523
Võ Thị Chung D16N02A5906 Bình Dương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 600 01:18:531
Tôn Long Anh 13a220201002 Quảng Ngãi Trường Đại học Phạm Văn Đồng 600 01:18:576