SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ

 • 01

  48.738 thí sinh

  Hà Nội

 • 02

  46.638 thí sinh

  Thái Nguyên

 • 03

  30.280 thí sinh

  Tp.Hồ Chí Minh

XEM THÊM
 • 01

  31.061 thí sinh

  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

 • 02

  24.654 thí sinh

  Trường Đại học Vinh

 • 03

  14.878 thí sinh

  Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên

XEM THÊM

SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐÃ THI

 • 01

  40.729 thí sinh

  Thái Nguyên

 • 02

  28.179 thí sinh

  Hà Nội

 • 03

  27.055 thí sinh

  Tp.Hồ Chí Minh

XEM THÊM
 • 01

  16.068 thí sinh

  Trường Đại học Vinh

 • 02

  14.695 thí sinh

  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

 • 03

  11.777 thí sinh

  Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên

XEM THÊM

KẾT QUẢ

 • Xếp hạng tuần
 • 1

  Đỗ Thảo Vân

  Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên - Thái Nguyên

  Thời gian: 01:20:165 Điểm : 600

 • 2

  Trương Thị Kim Chi

  Trường Đại học Phạm Văn Đồng - Quảng Ngãi

  Thời gian: 01:28:581 Điểm : 600

 • 3

  Nguyễn Văn Tài

  Trường Sĩ quan Đặc công - Ban Thanh niên Quân đội

  Thời gian: 01:31:083 Điểm : 600

 • 4

  Hoàng Thị Quỳnh Nga

  Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên - Thái Nguyên

  Thời gian: 01:31:858 Điểm : 600

XEM BẢNG XẾP HẠNG